Little Tikes 4370 מתקן ענק מגלשות וטיפוס

מחיר רגיל : 9999 ₪
מחיר מבצע : 7499 ₪

Little Tikes 4370 מתקן ענק מגלשות וטיפוס
 
כולל מגלשת פעוטות באורך 91 ס"מ.
ובמגלשה גלית ענקים באורך 183 ס"מ.
במנהרת זחילה למעבר בית הביתנים.
המתקן בנוי מארבעה מגדלים בגודל מדורג מעלה ובמבוכים מפותלים שמקשרים בין מגדל למגדל.

Little Tikes 4370 מתקן ענק מגלשות וטיפוס
 
כולל מגלשת פעוטות באורך 91 ס"מ.
ובמגלשה גלית ענקים באורך 183 ס"מ.
במנהרת זחילה למעבר בית הביתנים.
המתקן בנוי מארבעה מגדלים בגודל מדורג מעלה ובמבוכים מפותלים שמקשרים בין מגדל למגדל.